Icariin 98%
- Jan 21, 2019 -

Bestanddeler av Epimedium ekstrakt

Det er mange andre ingredienser i epimedium ekstrakt også, for eksempel flavones, Quercetin, Ikarioside A og B (wanshanense), Anhydroicaritin, Desmethylanhydroicaritin, Sagittatoside B, Diphylloside A og B, etc. Flavonoider er de viktigste aktive kjemiske bestanddelene av Epimedium arter, de fire store flavonoider bidra til deres effekter som epimedins A, B og C og icariin. Disse biologisk aktive bestanddeler er flavonol glykosider med en isoprenyl gruppe erstattet på karbon 8. Imidlertid analyse av naturlig Helseprodukter tilgjengelig på markedet som inneholder Epimedium relys mest på tilstedeværelsen av icariin. CPC etablert karakteristiske rask oppløsning flytende kromatografi (RRLC)-profiler for komplekse blandinger av flavonoider fra Epimedium arter. Kolonnen Zorbax Eclipse XDB er kjøpedyktig fullt skille fire store flavonoider, som er epimedins A, B og C og icariin, for både kvantitative og kvalitative analyser i mindre enn 3 minutter.